Położenie, przyroda, geologia

Beskid Wyspowy
Rezerwaty przyrody w Beskidzie Wysopwym Rezerwaty przyrody w Beskidzie Wysopwym
Mimo dość intensywnej ingerencji człowieka w środowisko, na terenie Beskidu Wyspowego znajduje się wiele cennych pod względem przyrodniczym miejsc i obiektów:

 » Zobacz

Przyroda Przyroda
Jeszcze 400 lat temu cały obszar Beskidów pokrywała gęsta puszcza karpacka, jednak w wyniku działalności gospodarczej człowieka, a także czynników klimatycznych została ona przekształcona.

 » Zobacz

Położenie i informacje ogólne Położenie i informacje ogólne
Beskid Wyspowy Znajduje się na terenie Beskidów Zachodnich, będących częścią Zewnętrznych Karpat Zachodnich.

 » Zobacz

Strona 1 z 1
Copyright © beskidwyspowy.com
Realizacja: intellect.pl
Copyright © beskidwyspowy.com