Rezerwaty przyrody w Beskidzie Wysopwym

Powiększ
Rezerwaty przyrody w Beskidzie Wysopwym
Mimo dość intensywnej ingerencji człowieka w środowisko, na terenie Beskidu Wyspowego znajduje się wiele cennych pod względem przyrodniczym miejsc i obiektów:

Rezerwat przyrody "Kamionna" - rezerwat leśny o powierzchni 64,04 ha utworzony w 1997 r. stokach Kamionnej i Paierbieckiej Góry, nad Żegociną. Chroni dobrze zachowany drzewostan jodłowo - bukowy.

Rezerwat przyrody „Kostrza" – rezerwat leśny o powierzchni 38,56 ha, utworzony 4 stycznia 2001 roku. Położony jest na północnych stokach góry Kostrza (730 m n.p.m.). Przedmiotem ochrony jest stanowisko języcznika zwyczajnego oraz dobrze zachowanych starodrzewi buczyny karpackiej i jaworzyny górskiej.

Rezerwat przyrody „Śnieżnica" – rezerwat leśny o powierzchni 24,92 ha, ustanowiony 30 grudnia 1968 roku. Zlokalizowany jest na stromym, północnym stoku góry Śnieżnica (1006 m n.p.m.). Przedmiotem ochrony są naturalne zespoły żyznej buczyny karpackiej i ubogiej buczyny górskiej.
 

Rezerwat przyrody  „Luboń Wielki" – rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 35,24 ha, powołany 15 lipca 1970 roku. Położony jest na stromych, południowo - wschodnich stokach Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.). Przedmiotem ochrony są: osuwisko fliszowe z bogactwem form skalnych oraz naturalne drzewostany jodłowo - bukowe.

Rezerwat przyrody "Mogielica" - rezerwat faunistyczny o powierzchni 50,44 ha, utworzony 11.03.2011 roku.  Położony jest w przyszczytowej partii najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego - Mogielicy (1171 m n.p.m.).  Posiada otulinę
o powierzchni 90,69 ha. Przedmiotem ochrony jest ochrona rzadkich gatunków ptaków oraz siedlisk przyrodniczych i form skalnych występujących w szczytowej partii góry Mogielica.

Rezerwat "Białowodzka Góra nad Dunajcem" - utworzony w 1961 r. na grzbiecie kończącym Pasmo Łososińskie. Zajmuje teren o powierzchni 67,89 ha, na którym ochronie podlegają lasy grądowe. Zanotowano tu występowanie dużej ilości buka, lipy, świerka, jodły, sosny. Ponadto można znaleźć rośliny takie jak czosnek skalny, okrzyn szerokolistny, kokoryczka wonna, igra czarna. Rezerwat jest atrakcyjny także ze względu na rozciągający się tu widok na jezioro Rożnowskie, w okolicy znajduje się kilka grzęd i wychodni skalnych.

Rezerwat krajobrazowy "Zamczysko nad Rabą" - formalnie poza granicami Beskidu Wyspowego. Utworzony w 1962 r. na powierzchni 1,35 ha na stokach Uklejny w należącej do Myślenic dzielnicy Zarabie. Obejmuje grąd oraz bór dolnoreglowy otaczający ruiny baszty strażniczej z XII lub XIII w.


Galeria
Odsłon (858)
« powrót
Copyright © beskidwyspowy.com
Realizacja: intellect.pl
Copyright © beskidwyspowy.com