Przyroda

Powiększ
Przyroda

Jeszcze 400 lat temu cały obszar Beskidów pokrywała gęsta puszcza karpacka, jednak w wyniku działalności gospodarczej człowieka, a także czynników klimatycznych została ona przekształcona.

Akcja osadnicza trwająca od około XVI wieku postępowała w głąb gór, powodując zmiany roślinności - wycinka lasów w celu pozyskania drewna, terenu do wypasu oraz na pola uprawne. Szczególnie intensywna eksploatacja lasów miała miejsce w związku z rozwojem gospodarczym w XIX i na początku XX w., kiedy większość drewna trafiała do okolicznych hut żelaza, szkła, tartaków i zakładów produkcyjnych. Wycinka drzewa była na tyle zaawansowana, że działający w Dobrej tartak dr. inż. Fryderyka Pordesa musiał zostać zamknięty w 1933 r. z powodu braku surowca.

Aktualnie na terenie Beskidu Wyspowego oraz okolicznych pasm górskich prowadzona jest gospodarka leśna mająca na celu przebudowę sztucznych drzewostanów świerkowych w naturalne lasy bukowo - jodłowe. W jej pierwszym etapie leśnicy prowadzą wycinkę lasów świerkowych, którą można zaobserwować szczególnie
w masywie Ćwilina, Mogielicy czy Jasienia.  

Istotną rolę dla przyrody odgrywają łąki, powstałe po wycięciu lasów. Niegdyś wykorzystywane do koszenia
i wypasu, dzisiaj są siedliskiem wielu gatunków motyli, krzewów, traw oraz ziół. Najbardziej powszechne
są ubogie pastwiska z wrzosem i bliźniczką psią trawką, która pojawia się pod wpływem działalności człowieka (np. wypas owiec).

Mimo dość intensywnej ingerencji człowieka w środowisko, na terenie Beskidu Wyspowego znajduje się wiele cennych pod względem przyrodniczym miejsc i obiektów:

 

Tak jak w większości pasm, roślinność Beskidu Wyspowego jest zróżnicowana i tworzy piętra roślinne:

Piętro pogórza - na wysokości ok. 450 - 550 m - dominuje wielogatunkowy las liściasty, w skład którego wchodzą: jawor, lipa, grab. Innym zbiorowiskiem piętra pogórza jest bór mieszany
z udziałem sosny, który występuje na słabszych glebach w okolicach niższych wzniesień.

 

Regiel dolny - od wysokości ok. 550 - 600 do 1050 m. n.p.m. - jest głównym piętrem Beskidu Wyspowego. Drzewostan skłąda się z jodły i buka, rzadziej jawora. powrzechcne są również bory jodłowo -  świerkowe lub jodłowe. Na siedliskach umiarkowanie wilgotnych tego pięra występuje buczyna karpacka (np. Pasmo łososińskie, stoki Mogielicy w okolicach Jurkowa).

 

Regiel górny - od 1050 m - aktualnie występuje tylko na północnych stokach w okolicy szczytu Mogielicy. Drzewostan tworzy tu górnoreglowy bór świerkowy. Do niedawna był widoczny także na Ćwilinie, jednak został wycięty.

 

Na terenie Nadleśnictwa Limanowa, które obejmuje większość obszaru Beskidu Wyspowego Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:

  • 49,4 proc. – jodła
  • 37,3 proc. - buk
  • 8,8 proc. –  świerk
  • 1,5 proc. – modrzew
  • 1,2 proc. – jawor
  • 0,8 proc. - sosna
  • 0,3 proc. - jesion
  • 0,2 proc. - grab
  • 0,5 proc. pozostałe gatunki

Źródło: 

http://www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl

Niezbędnik Turystyczny Gmina Dobra; Wyka S.; Agencja Wydawnicza WiT; 2010; s. 4 - 14.

Gacek D., Beskid Wyspowy Przewodnik; Oficyna Wydawnicza Rewasz; Pruszków 2012. s. 15 - 19..


Galeria
Odsłon (1459)
« powrót
Copyright © beskidwyspowy.com
Realizacja: intellect.pl
Copyright © beskidwyspowy.com